Gold Certificate Fine

Taiwan China 1 Yen, 1915 P-1921 Bank of Taiwan Ltd Gold Certificate 53 (VF)

Taiwan China 1 Yen, 1915 P-1921 Bank of Taiwan Ltd Gold Certificate 53 (VF)

Taiwan China 1 Yen, 1915 P-1921 Bank of Taiwan Ltd Gold Certificate 53 (VF)

1 Pcs, Very Fine (VF).


Taiwan China 1 Yen, 1915 P-1921 Bank of Taiwan Ltd Gold Certificate 53 (VF)